Jak probíha konzultace?

Pokud se jedná o dítě do tří let, vyšetření se provádí na matce, kde jsou zátěže z 99% totožné. Údaje se zaznamenávají systematicky tak, aby je bylo možno při následném kontrolním měření porovnat a mít tak přehled o kolik % se zdravotní stav jednotlivých orgánů a systémů zlepšil a kde zatím k žádnému posunu nedošlo . Právě díky těmto informacím má tato metoda tak neuvěřitelné úspěchy i tam, kde ostatní metody selhávají.

První vyšetření je asi nejvíce náročné a občas se setkávám s lidmi, kteří se mi snaží mluvit do toho, který preparát si vezmou a který ne na základě přečtení nějaké literatury, či doporučení známého, kterému na jeho problém zabralo něco jiného. Potom může být účinek jiný než je potřeba a doba detoxikace se může protáhnout o podstatně delší dobu. Myslím, že je i chybou firmy Joalis, že doporučuje tzv. detoxikační balíčky, které si pacient aplikuje sám bez měření a často přijde zklamání z výsledku a tím i nedůvěra v účinnost těchto preparátů. Na prvním místě musíme vědět, že jsme každý naprosto jedinečná bytost a tudíž je třeba pro každého osobně vybrat jeho cestu!

Celková doba prvního vyšetření je cca 1,5 hod. a jeho cena je 550 Kč. Další kontrolní vyšetření nebo vyšetření pro rodinné příslušníky je za 450 Kč. Děti do věku 10ti let 350 Kč za první vyšetření. Každé další vyšetření za 300 Kč.

Pokud má pacient chuť a zájem, pracujeme na jeho zdraví tak dlouho, dokud není úplně v pořádku. U dětí to bývá většinou jedna až dvě kůry, u těch starších to může být i sedm kůr během 1,5 až 2 let. Střední vrstva se pohybuje někde mezi, ale vždy záleží na stavu zatoxikování. Ne každý má trpělivost a skončí někde v půli cesty, kdy cítí velké zlepšení zdravotního stavu. Je však moudřejší dotáhnout očistu až do konce a potom se lehce udržovat při dobrém zdraví až do konce života.

Poradenství v oblasti zdraví a výživy a možný nákup přímo zde v centru.

- bylinoinformační preparáty MUDr.Jonáše
- preparáty tradiční čínské medicíny