Vítejte na mých stránkách


"Zdravý člověk má tisíce přání, nemocný jen jedno".
Už dávno jsem zapomněl, který mudřec toto řekl, je to však věta čitelná v očích všech nemocných lidí. Být zdravý je naším největším přáním, které však většinou přichází teprve s jeho ztrátou. Je pravdou, že hlášky jako: "Tělo musí jít do hrobu pořádně zhuntované!" může vypustit z úst jen člověk, který ještě neprošel stádiem bezmocnosti a odkázání na pomoc druhých.Teprve tehdy si takový člověk uvědomí, co znamená ztráta zdraví.

Sem do centra přijdou lidé většinou až tehdy, když absolvovali neúspěšně kolečko (někteří i několik) po institucích klasické medicíny, nebo ještě s horším stavem než na jeho počátku. Myšlenka na to, že bych v 70ti letech čůral do plínek a že mi sestřičky budou utírat zadek, nebo dávat bryndák, mne zvedá ze židle a vím, že udělám vše, jen abych byl soběstačný až do konce života. Průměrný věk, na který máme při našem zrození nastavený organismus, je 144 let plnohodnotného života, tzn. v plné síle, s jasnou myslí a pevným zdravím.

Lidé by měli pochopit, a je to tak jednoduché, že život (tedy i živá buňka) vzniká ze živého, (chemie je neživá) a my přeci můžeme vyrobit energii jen z něčeho, co tuto energii obsahuje! Další neméně závažnou pravdou, kterou by měl každý znát je to, že boj chemickými léky proti virům, bakteriím, plísním a parazitům je jako přidávání žrádla krysám a při tom budeme říkat, že se je snažíme vyhubit. Správná cesta je odstranit z organismu vše, co by mohlo být pro tyto parazity potravou, nebo vhodným úkrytem, tedy detoxikace!!! V čistém těle dochází ke zvýšení energií, což se nelíbí žádným parazitům, takže nemají šanci na přežití. Vyšší energie, tedy vibrace, si člověk vyrábí také svým chováním, např. pozitivním myšlením, pokorou, modlitbou, pomocí druhým. U nižších energií je to zase opačně. Kdo tedy chce být nemocný, ať je stále naštvaný, agresivní..., tehdy si ve vlastním těle vytváříme vhodné podmínky pro množení parazitů, kteří zde zakládají svoje kolonie, jsou vysoce organizovaní a zatím se jim daří vítězit. Je jen na nás, jak hodně jim jejich práci usnadníme.

Jednou z cest na cestě za zdravím je detoxikace organismu podle MUDr. Jonáše. Geniální myšlenka, kterou Dr. Jonáš obdařil lidstvo a ze které vytvořil metodu, nemající ve světě obdoby. Pracuje s ní již několik let mnoho evropských zemí, asi 3 roky Kanada a od loňska i USA.
Musím říci, že za mnou chodí lidé většinou z vlastního rozhodnutí, a proto je s nimi úžasná spolupráce. Oni totiž chtějí být zdraví, a tak měníme životosprávu, myšlení, tedy většinou úhel pohledu, dýchání, pitný režim, začínáme cvičit, nebo pohybovat se vůbec, užíváme přírodní detoxikační a výživové vysokoenergetické preparáty a společně kráčíme za zdravím.
Zbytečná zde bývá návštěva pro ty, které sem sice někdo poslal, ale oni nejsou ochotni na sobě nic změnit a to je potom sisyfovská, nesmyslná práce, která nebaví ani pacienta ani mne. Tady se i po částečném uzdravení vracejí problémy rychle zpět. Proto prosím všechny, kdo se pro tuto metodu rozhodnou, ať zváží, co všechno jsou pro své zdraví ochotni udělat.