Plazmový generátor

V detoxikačním centru v Hradci Králové probíhá ošetření plazmovým generátorem již od května 2011, čemuž předcházelo dvouměsíční testování působnosti frekvencí na sobě, rodině a známých.


Metoda léčby Plazmovým generátorem

Nově v centru detoxikační medicíny nabízíme možnost likvidace patogenních mikroorganismů plazmovým generátorem. Jedná se o prověřenou metodu starou několik desítek let, kdy se nemocný jedinec vystaví elektromagnetickému záření (pozor! NEJEDNÁ se o škodlivé gama záření) o určitých frekvencích a tím dojde ke zničení škodlivých patogenů. Celý proces léčby je neinvazivní a tedy bezbolestný. Probíhá tak, že se usadíte (u nás například do pohodlného křesla) a necháte na sebe po stanovenou dobu generátor působit. Při tom můžete dělat prakticky cokoliv a jedinou podmínkou zde je držet se v dosahu působení.

Jednou z nejdůležitějších věcí, předcházejících ošetření plazmovým generátorem, je kvalitní a důkladná diagnostika. Tak se můžeme zaměřit na určité patogeny cíleně.

Zahubením virů, bakterií, plísní a parazitů vzniká toxické prostředí, které musí úklidová četa imunitních buněk vyčístit. Tento úklid trvá u většiny lidí 3 - 4 dny. Záleží vždy na naší pomoci tedy zvýšeným pitným režimem, zdravou výživou, potravinovými doplňky a hlavně pohybem. Intenzivním pohybem zvýšíme teplotu organismu, což vyprovokuje imunitní buňky k vyšší činnosti.


Pár slov o vzniku metody léčení frekvenčním generátorem

V současnosti žijeme ve světě elektroniky, ale také v době plné civilizačních a jiných chorob. Nebylo by tedy možné nějakým způsobem propojit tyto dva světy?

Od chvíle, kdy se s pomocí elektromagnetických (EM) vln uskutečnila první bezdrátová komunikace, uplynulo již mnoho desítek let a tak bylo jen otázkou času, než se někdo pokusil zkoumat vliv EM vlnění na lidské tělo. Jedním takovým badatelem byl i génius minulého století Dr. Royal Raymond Rife.

Tento vědec a vynálezce uplatnil do praxe revoluční myšlenku léčení nemocí (mezi které patří i takové hrozby jako rakovina a AIDS) způsobených mikroorganismy. Sám si sestrojil optický mikroskop, pod nímž zkoumal, jakou vlastní frekvenci patogen vyzařuje a frekvenční generátor, jímž na mikroorganismy zjištěným kmitočtem působil. Zde se uplatnil jev zvaný rezonance (často se ukazuje na příkladu "Zpěvák hlasem rozbije skleničku"),kterým došlo ke zničení membrány patogenu a tím k jeho úplné deaktivaci.

Doktor Rife při svých výzkumech zjistil, že každý mikroorganismus rezonuje jinou frekvencí, jež je pro něj typická a mohl tak začít sestavovat seznam obsahující konkrétní kmitočty pro každé onemocnění. V současnosti tento soupis nese označení "Celosvětový seznam léčebných frekvencí" a v literatuře jej můžeme najít pod anglickým označením CAFL. Takže jedinou překážkou k uzdravení každého jedince je zjištění vlastních frekvencí všech známých patogenů způsobujících choroby. Tento úkol je trochu komplikován faktem, že dílo Dr. Rifeho bylo z velké části kvůli "vyšším zájmům" zničeno a jeho výjimečný mikroskop se zatím nepodařilo nikomu napodobit.

Díky lobby tedy málem upadl v zapomnění jeden z největších objevů dvacátého století. A ptáte se proč? No není se čemu divit. Uveřejnění existence tohoto jednoduchého a bezbolestného způsobu léčby by znamenalo krach obrovského gigantu zvaného farmaceutický průmysl. Je jen s podivem, že jisté síly dokázaly cenzurou udržet pod pokličkou tak významný objev. V době volného přístupu k informacím zejména prostřednictvím média jako internet je však jen otázkou času, kdy pravda vyplyne napovrch.

Dr. Rife také provedl několik pokusů o vyléčení rakoviny a to se 100% úspěšností. To vše pod dohledem odborné komise lékařů. Zde se však opět uplatnily vyšší zájmy a zainteresovaní lékaři úspěch zapřeli.


Nejčastější otázky

Jak zjistíte, jakou mám za nemoc?
Před působením plazmového generátoru si Vás nejprve proměříme přístrojem Salvia, který vaši chorobu odhalí.

Přístroj ničí bakterie a viry, nepoškodí také lidské buňky?
Buňky lidského těla mají oproti virům a bakteriím několikasetnásobně pevnější membránu (obal), takže se jim nic nestane ani při působení jejich vlastní frekvencí. Je to sice vůči virům trochu nespravedlivé, ale pro nás velmi užitečné.

Proč už dávno není plazmový generátor v nemocnicích?
Jednoduše zejména proto, že některým vlivným lidem z farmacie se to nehodí. Druhý, i když méně významný, důvod je ten, že je potřeba ověřit nalezené frekvence pro rozsáhlé množství patogenů.

Proč je frekvencí pro konkrétní nemoc více?
Ze dvou důvodů. Jednak konkrétní onemocnění nemusí vyvolávat pouze jeden mikroorganizmus a dále pak s postupující dobou mohou některé viry mutovat a tak měnit i vlastní rezonanční frekvenci.

Když na sebe nechám působit všechny frekvence, budu úplně zdráv?
Není to tak jednoduché. Musíte si uvědomit, že frekvenční rozsah není malý a s uvážením toho, že nastavení je možné až v tisícinách Hz a každá z frekvencí by měla působit přibližně 3 minuty, vychází doba takové kůry na necelých jedenáct let nepřetržitého působení! Druhá věc je, že působení danou frekvencí by se mělo po pár dnech opakovat. V neposlední řadě je zde fakt, že by odplavení velkého množství odpadu neutáhla vaše játra.

Aha a nemůžu použít vlastní kmitočtový generátor?
To byste mohli pouze za několika předpokladů. Měli byste generátor s přesností na tisícinu Hz s adekvátní časovou a teplotní kmitočtovou stálostí, možností nastavení tvaru výstupních impulsů a vyzařovaného výkonu, kvalitní skleněnou trubici naplněnou vzácnými plyny v přesném poměru, praxi v práci se seznamem léčebných frekvencí a to zejména ve vhodnosti jejich kombinace. Jednoduché, že :-)

Jaká je doba působení?
Různá. Záleží na počtu frekvencí, které se vztahují ke konkrétní nemoci.

Co že je to ta rezonance?
Často se v praxi uvádí příklad s operním zpěvákem, který určitým tónem rozkmitá sklenici a ta po nějaké době praskne. Podobně to funguje i v tomto případě s mikroorganizmy. Zde však nejde o rozkmitání zvukovými, ale EM vlnami. Praktičtější pro vysvětlení rezonance může být například pružina, na které je zavěšen nějaký předmět. Nejprve za předmět zatáhneme a pustíme. Ten začne díky pružině kmitat s určitou frekvencí. Když nebudeme nic dělat, kmitání se časem zastaví. Budeme-li ale dodávat předmětu impulzy ve frekvenci rovné frekvenci kmitů (v bodě maximálního natažení) a tyto budou dostatečně silné, rozpětí kmitání se bude zvětšovat, až například dojde k prasknutí pružiny.

Jak se dostanou vlny až do těla k patogenu?
Elektromagnetické vlnění dokáže procházet lidským tělem. Obzvláště na takto nízkých kmitočtech mu to nedělá žádné potíže a tělo zde způsobí jen nepatrný útlum vln.

Co je vlastní frekvence?
Frekvence jedinečná a typická pro konkrétní patogen. Zatím není známo, že by dva mikroorganizmy vyzařovaly stejnou frekvenci.

Kde se dočtu více?
Prodávám knížky, nebo na internetu.
(přidat seznam, odkazy)


Technické parametryplazmového generátoru RPZ 14

Výrobce RPZ 14 společnost Z-technologi uvádí, že jejich výrobek zatím ve světě nemá konkurenci co se do přesnosti a stability kmitočtu na daném frekvenčním rozsahu týče.
- 350 předvoleb
- ovládání z přístroje i pomocí PC
- okamžitý výkon impulsů 225 W
frekvenční rozsahy:
nižší 1 - 999 Hz s přesností nastavení 0,001 Hz
vyšší 1 - 900 kHz s přesností nastavení 1 Hz


V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat.